Missie

Het doel en de missie van de ouderraad is in de eerste plaats het bevorderen van de communicatie tussen de ouders en de school.
In de ouderraad denken we als ouders mee over allerhande zaken die met de school verbonden zijn. De ouderraad wil herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor ouders, leerlingen en leerkrachten.
Wij willen de opvoeding en het onderwijs van onze kinderen verbeteren door een positief klimaat te creëren van communicatie tussen de verschillende partijen: een constructieve bijdrage leveren aan en een adviserend klankbord zijn voor zowel de ouders als voor de school.
Daarom is er bij elke ouderraadvergadering een afvaardiging van de leerkrachten en de directie aanwezig.
Natuurlijk nemen we ook de taak op ons om activiteiten te organiseren die De Verrekijker kan helpen in bepaalde aspecten van de werking, bijvoorbeeld door financiële steun mogelijk te maken of door onze handen uit de mouwen te steken.

Financiële ondersteuning


De opbrengst uit de verschillende activiteiten gaat integraal terug naar de school. Voorbeelden hiervan zijn een waardecheque van 32000 euro voor de inrichting van de klaslokalen bij de opening van het nieuwe gebouw, de jaarlijkse culturele bijdrage van 5 euro per leerling, de sponsoring van de bosklassen, de aankoop klasabonnementen van de krant (vijfde en zesde leerjaar), speelgoed, enz…