Bestuur

Voorzitter

Zenzi Dhondt

Contactpersoon tussen school en ouderraad
Voorbereiden vergadering
Opvolgen acties, punten die belangrijk zijn voor onze werking

Ondervoorzitter

Kristof Verhelst

Klankbord voorzitter
Plaatsvervangend in de vergaderingen (intern en extern)

Penningmeester

Benjamin Desmet

Opvolgen inkomsten en uitgaven
Uitvoeren betalingen
Bijhouden en sorteren facturen
Contact met de bank

Secretaris

Steffie Ghysels

Opstellen verslagen, agenda’s.
Beheer kalender
Administratie

Andere leden

Stanislas Blomme
Debby Decru
Lien Vanbelleghem
Bieke Declercq
Lucas Delmulle
Robbe Martens
Daisy Redelé