Bestuur

Voorzitter

Benjamin Desmet

Contactpersoon tussen school en ouderraad
Voorbereiden vergadering
Opvolgen acties, punten die belangrijk zijn voor onze werking

Ondervoorzitter

Bieke Declercq

Klankbord voorzitter
Plaatsvervangend in de vergaderingen (intern en extern)

Penningmeester

Robbe Martens

Opvolgen inkomsten en uitgaven
Uitvoeren betalingen
Bijhouden en sorteren facturen
Contact met de bank

Secretaris

Steffie Ghysels

Opstellen verslagen, agenda’s.
Beheer kalender
Administratie

Andere leden

  • Stanislas Blomme
  • Debby Decru
  • Lien Vanbelleghem
  • Lien Vandelanotte