Bestuur

Voorzitter


Zenzi Dhondt

Contactpersoon tussen school en ouderraad
Voorbereiden vergadering
Opvolgen acties, punten die belangrijk zijn voor onze werking

Ondervoorzitter


Kristof Verhelst

Klankbord voorzitter
Plaatsvervangend in de vergaderinen (intern en extern)

Penningmeester


Karen Depaepe

Opvolgen inkomsten en uitgaven
Uitvoeren betalingen
Bijhouden en sorteren facturen
Contact met de bank

Secretaris

Opstellen verslagen, agenda’s.
Beheer kalender
Administratie

Andere leden


Pieter Mahieu
Benjamin Desmet
Lien Van Belleghem

Sofie Desmyter