Werking

De ouderraad telt momenteel 9 ouders. We proberen er steeds voor te zorgen dat daarbij alle klassen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast kunnen we ook steeds een beroep doen op helpende handen die bepaalde taken op zich nemen. Wil jij ook graag af en toe een handje komen helpen (dat kan gaan van koffie helpen inschenken tot flyers uitdelen)? Neem dan zeker contact met ons op.
Ongeveer maandelijks vindt er een vergadering plaats waar verschillende onderwerpen aan bod komen. Dat kan gaan van het voorbereiden van een volgende activiteit van de ouderraad, het bespreken van informatie uit de schoolraad, het nadenken over het busvervoer of het helpen dragen van bepaalde kosten op school.
Daarnaast wordt iemand uit de ouderraad afgevaardigd in de schoolraad, in de gezins- en welzijnsraad en in het LOK (lokaal overleg kinderopvang Anzegem). Ook is de ouderraad aangesloten bij VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen).
Binnen de ouderraad worden er vier specifieke functies ingevuld: er is een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris. Deze mensen worden telkens voor vier jaar verkozen.